Header menu

Uddannelseparathed i 9. klasse

I 9. klasse skal du parathedsvurderes to gange.

Blev du vurderet ikke uddannelsesparat i 8. klasse vil du blive vurderet igen. Der vil fortsat være fokus på de aftaler, som blev planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, dine lærer og skolens UU-vejleder i 8. klasse.

Læs meget mere om uddannelsesparathedsvurdering på ug.dk.

Vurdering til ungdomsuddannelse

Som i 8. klasse parathedsvurderes du til både erhvervsuddannelse, 3-årig gymnasial uddannelse og HF.

Baggrund for vurderingen

Disse kompetencer danner baggrund for vurderingen:

  • Dine faglige forudsætninger, som vurderes på baggrund af dine opnåede standpunktskarakterer.
  • Dine personlige forudsætninger, som vurderes på baggrund af din motivation til læring, din selvstændighed, din mødestabilitet og din parathed til valg af uddannelse.
  • Dine sociale forudsætninger, som vurderes på baggrund af din samarbejdsevne, din respekt for andre og din tolerance.
  • Dine praksisfaglige forudsætninger, som vurderes på baggrund af dine praktiske færdigheder, dit arbejdskendskab, dine værkstedsfærdigheder og færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

To parathedsvurderinger i 9. klasse

Senest 1. december skal skolen lave den første parathedsvurdering af elever i 9. klasse. Senest 10. januar har UU-vejlederen gennemgået og eventuelt revurderet parathedsvurderingen. 17. januar har skolen deadline for at give IUP elever og deres forældre en skriftlig tilbagemelding på udfaldet af parathedsvurderingen. Du får her at vide, hvilke uddannelser du er vurderet parat / ikke-parat til. Parathedsvurderingen fremgår af ung.unoung.dk. I foråret foretages den anden parathedsvurdering. Alle elever, der er vurderet ikke-parate til en eller flere uddannelser får skriftlig tilbagemelding fra skolen herom.

Uddannelsesplan for ikke-uddannelsesparate elever

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere uddannelser, udarbejdes en uddannelsesplan i et samarbejde mellem skolen, UU-vejlederen, og jer derhjemme. Hensigten med planen er at iværksætte en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan hjælpe dig med at udvikle dig fagligt, personligt og/eller socialt, så du bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse.