Header menu

Uddannelseparathed i 9. klasse

Uanset om du er vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat, så kan vurderingen blive ændret.

I 9. klasse vil du fortsat blive vurderet, om du er uddannelsesparat.

Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse kan din vurderering blive ændret, hvis:

  • dit faglige niveau falder
  • du ikke opfylder kravene til de sociale forudsætninger, som er mødestabilitet, selvstændighed, motivation og valgparathed. 
  • du ikke opfylder kravene til de personlige forudsætninger, som er samarbejdsevne, tolerance og respekt.
  • du ikke opfylder kravene til de praksisfaglige forudsætninger.
  • du ændrer dit uddannelsesønske i forhold til tidligere.

Blev du vurderet ikke uddannelsesparat i 8. klasse vil du blive vurderet igen. Der vil fortsat være fokus på de aftaler, som blev planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, dine lærer og skolens UU-vejleder i 8. klasse.

Læs meget mere om uddannelsesparathedsvurdering på ug.dk.