Header menu

Uddannelsesparathed i 8. klasse

Alle elever i 8. klasse bliver vurderet om de er uddannelsesparate.

Disse kompetencer danner baggrund for vurderingen:

  • Dine faglige forudsætninger, som vurderes på baggrund af dine opnåede standpunktskarakterer.
  • Dine personlige forudsætninger, som vurderes på baggrund af din motivation til læring, din selvstændighed, din mødestabilitet og din parathed til valg af uddannelse.
  • Dine sociale forudsætninger, som vurderes på baggrund af din samarbejdsevne, din respekt for andre og din tolerance.
  • Dine praksisfaglige forudsætninger, som vurderes på baggrund af dine praktiske færdigheder, dit arbejdskendskab, dine værkstedsfærdigheder og færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

Først en foreløbig parathedsvurdering

I december får alle i 8. klasse en foreløbig parathedsvurdering. Senest 15. januar har UU-vejlederen gennemgået og eventuelt genvurderet parathedsvurderingen. Dermed kan du få en pejling om, hvor der i givet fald skal sættes ind for at nå i mål med dit uddannelsesønske efter 9. eller 10. klasse. I januar eller februar får du en endelig uddannelsesparathedsvurdering. 

Parathedsvurdering til erhvervsuddannelse eller gymnasium

Det vurderes separat, om du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse – nogle bliver altså vurderet parate til det ene, men ikke det andet. Parathedsvurderingen fremgår af din uddannelsesplan.

Genvurdering af uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen kan genvurderes, hvis det skønnes aktuelt. Det er din UU-vejleder, der står for genvurderingen.

Ikke uddannelsesparate elever

Er du blevet vurderet ikke uddannelsesparat, kan du vælge at søge ind på en ungdomsuddannelse alligevel. Det er herefter op til uddannelsesstedet at vurdere, om de vil optage dig. Den vurdering sker typisk på baggrund af en optagelsesprøve eller en samtale. Såfremt uddannelsesstedet også vurderer, at du ikke er parat, revideres din uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder. 

Parathedsvurderingen er typisk et udtryk for din aktuelle situation eller ståsted i livet. Hvis du bliver vurderet ikke uddannelsesparat, betyder det ikke, at du aldrig bliver parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Vurderingen betyder, at du skal fokusere på at udvikle dig fagligt, personligt og/eller socialt, så du bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse.