Header menu

Uddannelsesplan i 8. klasse

Alle ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse skal have en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal sikre, at der iværksættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan hjælpe dig med at udvikle dig fagligt, personligt og/eller socialt, så du bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse. Uddannelsesplanen laves i et samarbejde mellem dine forældre, dine lærere og din UU-vejleder. 

I din uddannelsesplan opstilles mål og delmål i forhold til dine personlige, sociale, praksisfaglige og/eller faglige forudsætninger. Målene skal hjælpe dig til at holde fokus på det, du skal arbejde med for at blive uddannelsesparat.