Header menu

Vejledningsplan i 8. klasse

Alle ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse skal have en vejledningsplan.

Du laver din vejledningsplan i ung.unoung.dk sammen med dine forældre, dine lærer og din UU-vejleder. 

I din vejledningsplanen vil der bliv opstillet mål og delmål i forhold til dine personlige, sociale, praksisfaglige og/eller faglige forudsætninger. Disse mål og delmål skal hjælpe dig til at forstå, hvor du skal arbejde lidt ekstra for at blive vurderet uddannelsesparat, så du kan søge ind på din ønskede ungdomsuddannelse.

Din vejledningsplan vil løbene blive evaluret.