Header menu

Vejledningsplan i 8. klasse

Alle ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse skal have en vejledningsplan.

I vejledningsplanen opstilles mål og delmål i forhold til dine personlige, sociale og/eller faglige forudsætninger, som du skal arbejde med for at blive parat til din ønskede ungdomsuddannelse.

Vejledningsplanen bliver til i samarbejdet mellem dig, dine forældre, din skole og skolens UU-vejleder. Vejledningsplanen skal tydeliggøre de indsatsområder, der aftales og evalueres på undervejs i skoleforløbet.

Vejledningsplanen findes i ung.unoung.dk