Header menu

Vejledningsplan i 9. klasse

Alle ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse skal have en vejledningsplan.

I vejledningsplanen opstilles mål og delmål i forhold til dine personlige, sociale og/eller faglige forudsætninger. Du skal arbejde med de opstillede mål og delmål for at blive parat til din ønskede ungdomsuddannelse.

Vejledningsplanen bliver til i et samarbejdet mellem dig, dine forældre, din lærer og din UU-vejleder. Vejledningsplanen skal tydeliggøre de indsatsområder, der aftales og evalueres på undervejs i skoleforløbet.

Vejledningsplanen findes i ung.unoung.dk