Header menu

15-24 år uden en ungdomsuddannelse

15-17 år

Er du mellem 15 og 17 år og uden en ungdomsuddannelse kan du få vejledning til uddannelse af en UU-vejleder.
Vejledning af en ung

18-24 år

Er du mellem 18-24 år og uden en ungdomsuddannelse kan du få hjælp af en UU-vejleder.

Find din UU-vejleder

Få oplyst hvem der er din UU-vejleder.

Digital oversigt over vejene til ungdomsuddannelse

Den digitale oversigt giver et overblik over vejene og hjælpen til ungdomsuddannelse.