Header menu

Erhvervsplaymaker

Jeg har fokus på erhvervslivet og virksomhedssamarbejde. Jeg er bindeled mellem virksomhederne og folkeskolen i forhold til samarbejdet i Åbne skole. Jeg laver aftalen med virksomhederne, udarbejder indholdet og efterfølgende udbyder forløbet til skolerne i København.

Iværksætteri, innovation, entreprenørskab, virksomhedsbesøg og lokale projekter er mit speciale og jeg er altid på jagt efter gode erhvervspraktiksteder til de københavnske unge, der søger en erhvervspraktikplads i 8., 9., eller 10. klasse.

Erhvervspraktikken er en vigtig del af folkeskolen, da et møde med en rigtig arbejdsplads kan skabe formål og mening med uddannelse.  Arbejdspladsen kan også være med til at få eleven til at tænke over, hvad de gerne vil senere i livet igennem inspirerende erhvervspraktikoplevelser og samtidig skabe motivation gennem de organisationer og mennesker, som de møder undervejs.

Tag endelig kontakt, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Book et læringsforløb, hvor erhvervsplaymakeren introducerer eleverne til, hvad erhvervspraktik går ud på, hvorfor det er en vigtig del af ens skolegang, og ikke mindst, hvordan de søger en erhvervspraktikplads. Oplægget motiverer eleverne til at gå i gang med at søge erhvervspraktikpladser og introducerer herunder ansøgningsprocessen i UnoUng og UU Københavns erhvervspraktik-webportal. Kontakt erhvervsplaymaker Søren Stange for mere info og booking. Læs også denne lille folder.