Header menu

Om os

Ungdommens Uddannelsesvejledning København - kort og godt UU København - er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi vejleder unge i København mellem 13 og 25 år om uddannelse. Vores mission er, at alle københavnske unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

UU København logo

Mere om os

Vi vejleder unge i København, fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

Uddannelsesstatistik

Kvartalsstatistikerne er øjebliksbilleder over, hvor de unge er og omfatter unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse.

Find en medarbejder

Klik her for at finde en medarbejder i UU København.

Love og bekendtgørelser

Rammen omkring UU Københavns aktivitet er politisk.

Organisationsdiagram

Se hvordan UU København er organiseret.

Svarfrister, afslag og klageprocedure

Få et overblik over hvornår du kan regne med at få svar og hvilke muligheder du har for at klage.

Personoplysninger

Her kan du læse dig til, hvordan og hvilke oplysninger UU København bruger om dig.