Header menu

Rollemodelkorpset i UU København

En rollemodel inspirerer

Rollemodellerne er unge, som har gennemført eller er midt i en uddannelse. Med en vifte af meget personlige historier, fortæller de om valg af uddannelse, deltagelse i idræts- og fritidsliv, om religion, om mobning, om identitetsarbejde og det at finde et ståsted og finde deres vej igennem uddannelsesystemet.

De er med til at inspirere unge til at turde tænke i nye baner og være opmærksomme på de mange forskellige uddannelsesmuligheder, der findes. 

Et besøg kan bestå af et eller flere temaer

RISEcph udbyder rollemodeloplæg med forskellige fokus. Hvert oplæg tager fat om et eller flere temaer, som vælges af bookeren afhængigt af målgruppens behov. Fælles for besøgene gælder, at 2 rollemodeller tager på besøg enten på den pågældende skole/institution eller i UU København, Korsgade 30, 2200 København N. 

Oplægget varer typisk 2 lektioner.

Et rollemodelbesøg er gratis for skoler/institutioner i Københavns Kommune.

Spørgsmål 

Har du et spørgsmål angående rollemodelbesøg så send endelig en mail til Stine eller Esma på uurollemodel@kk.dk.

 

Læs mere om alle Rollemodellerne under punktet `Læs om rollemodellerne´.

Book derefter et rollemodelbesøg ved at klikke på `Indsend booking´.