10. klasse

I 10. klasse arbejder du med at blive parat til at vælge uddannelse, og du får mulighed for at undersøge forskellige ungdomsuddannelser.

Du får vejledning af din UU-vejleder individuelt, i mindre grupper og i klassen.

På vej mod en ungdomsuddannelse.

Vis alle

Uddannelsesparathed

Vurderingen følger med dig fra 9. klasse og videre i 10. klasse.

I 10. klasse vurderer vi også dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder.

Som en del af 10. klasse arbejder du med dine planer omkring uddannelse. Det gør du eksempelvis gennem arbejdet med din OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

Er du uddannelsesparat?

Hvis du er uddannelsesparat modtager du vejledning i:

 • Klassen (kollektiv vejledning)
 • Obligatorisk brobygning
 • Eventuelle erhvervspraktikforløb.

Det er også muligt for dig at:

 • Deltage i aktiviteter arrangeret af UU København
 • Komme til Åbent Hus på ungdomsuddannelserne.

Er du ikke uddannelsesparat?

10. klasses UU-vejleder følger op på den vejledning, du har fået indtil nu og støtter dig i at blive uddannelsesparat i løbet af din 10. klasse.
Udover obligatorisk brobygning og kollektiv vejledning er der også mulighed for:

 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Særlige erhvervspraktikforløb
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Besøg på arbejdspladser.

Brobygning

Brobygning er et forløb, hvor du prøver at gå på en ungdomsuddannelse i en kort periode.

I 10. klasse er der en uges obligatorisk brobygning. Du skal i brobygning sammen med hele din klasse og en af jeres lærere.

Går du i 10. klasse på en erhvervsskole er der særlige forhold vedrørende brobygning.

En uge på en ungdomsuddannelse

Et brobygningsforløb foregår enten på en erhvervsskole eller på et gymnasium/hf-kursus.

På brobygningsforløbet får du en fornemmelse af, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse. Du bliver klogere på, hvilke krav uddannelsen stiller til dig, og du kommer til at opleve, hvordan det er at gå på skolen.
Du møder både elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

Hvad laver du i brobygning?

I brobygning vil du:

 • Deltage i den faglige undervisning på skolen
 • Få erfaringer med lektier, metoder, omgangsform med mere
 • Opleve skolens sociale liv og kultur
 • Møde elever og lærere på skolen
 • Få kendskab til mulighederne for videreuddannelse.

Erhvervspraktik i 10. klasse

Erhvervspraktik er ikke obligatorisk i 10. klasse, men det er en god mulighed for at afprøve et bestemt job.

Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job indefra.
Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
Brug dine erfaringer fra din erhvervspraktik til dine overvejelser om uddannelsesvalg.

Du skal som hovedregel selv finde din erhvervspraktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din UU-vejleder.

Find mere information og hjælp.

Forslag til forberedelse

Det kan være en god idé:

 • at lave en liste over de jobs du gerne vil afprøve 
 • besøg virksomheder/forretninger i nærheden af hvor du bor
 • at ringe og lave en aftale om at komme forbi til en snak
 • søg eller spørg dig for i dit eget netværk fx dine forældre eller andre som du kender.

Du skal udfylde formularen til erhvervspraktik i UnoUng, når du har fundet et erhvervspraktikplads. Du logger ind i ung.unoung.dk med dit Unilogin.

Tal altid med din lærer om, hvilken uge, det kan lade sig gøre at komme i erhvervspraktik.

Ansøgning til ungdomsuddannelse

UU-vejlederen på din skole vil give dig og din klasse en introduktion til arbejdet med ansøgning i Optagelse.dk.

Senest 1. marts skal du og evt. dine forældre have udfyldt og underskrevet din ansøgning, som skal på Optagelse.dk sammen med din studievalgsportfolio. 
Dine forældre skal underskrive din ansøgning med MitID.

Herefter bliver din ansøgning automatisk sendt til den skole, du ønsker som din første prioritet.