Efterskoler

Ansøgning om nedsat forældrebetaling til efterskole- ophold i 10. klasse for elever med særlige behov.

Beslutningsgrundlaget

Bevilling af nedsat forældrebetaling til efterskoleophold i 10. klasse for elever med særlige behov, sker på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget fra den 16. december 2009.

For at være berettiget til at få bevilget nedsat forældrebetaling, skal alle følgende forhold være opfyldt:

  • Eleven skal på ansøgningstidspunktet være visiteret til en af Københavns Kommunes specialskoler, specialklasserækker, BUF-FLEX, skole- FLEX eller have været visiteret til dag- eller døgnbehandling.
  • Der ydes udelukkende tilskud til 10. klasse.
  • Bevillingen kan kun gives såfremt eleven har bopælsadresse i Københavns kommune.
  • Bevillingen er 1-årig og kan ikke forlænges.
  • Eleven skal være optaget på en godkendt specialefterskole eller en af de efterskoler Københavns Kommune har kontrakter med.
  • Tilskuddet gives så forældrebetalingen højst bliver 10.000, - kr. årligt og tildeling af støtte er uafhængig af forældrenes indtægtsforhold.