Rollemodelkorps

Rollemodellerne er unge, som har gennemført eller er midt i en uddannelse. Med deres personlig historie, fortæller de om valg af uddannelse, deltagelse i idræts- og fritidsliv mm.

Lad rollemodellers historier vise vejen

At vokse op i en ghetto. At blive mobbet. Ikke at passe ind. At have en psykisk diagnose. At have gjort skade på sig selv. Men ikke mindst at finde vejen ud af udfordringerne og komme stærkere og klogere ud på den anden side.

Med meget personlige historier kan vores rollemodeller inspirere byens unge mennesker i skoler, institutioner og klubber til at tro på sig selv og deres egne evner, også når det er svært, og til at finde deres eget ståsted i forhold til uddannelse, job og livet i det hele taget.

Se hvad et besøg fra rollemodeller kan give

Video Url

Vores korps af rollemodeller spænder meget bredt. Fælles for dem alle er, at de har været gennem nogle udfordringer i livet og i dag er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

Et besøg fra vores rollemodeller kan gøre stort indtryk og er noget, som både børn, unge og voksne tilhørere vil huske og løbende kunne referere tilbage til i undervisningen og i samtaler om uddannelse, job og en række væsentlige samfundsemner.

Hvordan foregår det?

Vores rollemodeller besøger både skoler, institutioner og klubber. Rollemodellerne deltager også jævnligt i forældremøder. Vi kommer altid med to rollemodeller ad gangen, og et oplæg varer typisk 2 lektioner i alt fordelt på de to rollemodellers historier og dialogøvelser.

Når du booker en rollemodel via formularen og beskriver de emner, I gerne vil sætte fokus på, finder vi det bedst mulige match. Et rollemodelbesøg er gratis for skoler, institutioner og klubber i Københavns Kommune.

Disse emner kan vores rollemodeller blandt andet tale om

• Skoletræthed
• Diagnoser
• Selvskade
• Køn
• Identitet
• Mobning
• Kriminalitet
• Social kontrol
• Uddannelse
• Job
• Iværksætteri

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående rollemodelbesøg så send endelig en mail til Henrik Kritensen og Esma på uurollemodel@kk.dk.

Udfyld evalueringen efter besøget

Gruppebillede af rollemodellerne.